Dit ben ik

Ik ben Marjolein Mooijman-Merks en sinds 2001 ben ik werkzaam geweest als gastouder. Ik ben getrouwd met Fred en wij hebben twee kinderen, Maartje (1997) en Jeroen (2000).

Na mijn studie aan het HLO, een aantal jaar op het laboratorium als Chemisch Analist en een leuke tijd bij Bever Zwerfsport ben ik in 2001 als gastouder gestart. Met een gezellige, kleinschalige en professionele opvang bij ons thuis. Sinds medio 2014 officieel ‘Gastouder BijLein’.

 

Ontwikkelen op eigen niveau

Gedurende de basisschoolperiode van onze kinderen is gebleken dat zij beiden hoogbegaafd zijn. Zowel Maartje als Jeroen vertoonden al op hele jonge leeftijd kenmerken van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. Hoewel wij hier intuïtief op de juiste manier mee zijn omgegaan, konden wij niet benoemen waarom onze kinderen reageerden zoals zij dat deden.

Wanneer onze kinderen hoogbegaafd blijken te zijn, ben ik boeken gaan lezen en heb ik meerdere bijeenkomsten en workshops gevolgd van specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid. Om zo meer inzicht te krijgen in zaken als faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en hoe onze kinderen te motiveren. In de afgelopen jaren is mij vooral duidelijk geworden dat het belangrijk is een kind met een ontwikkelingsvoorsprong al op hele jonge leeftijd (baby/peuter) te herkennen en erkennen en op een juiste manier met deze voorsprong om te gaan. Zelfs op peuterleeftijd is het al mogelijk faalangst en een negatief zelfbeeld te ontwikkelen. Kinderen kunnen zich snel aanpassen aan de andere kinderen in de groep op de peuterzaal of de eerste kleutergroep. Gevolgen hiervan kunnen lichamelijke klachten zijn zoals buikpijn of driftbuien, een kind kan zich terugtrekken, zich niet meer laten horen binnen de groep en niet (meer) laten zien wat het in zijn mars heeft.

Om meer te kunnen betekenen voor deze jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong ben ik in mei 2018 gestart met de Slimme Peuter Club.  Na de sluiting van de reguliere opvang sinds oktober 2023 richt ik me nu volledig op deze doelgroep. Tijdens de Peuterclub ochtenden daag ik de kinderen uit zich te ontwikkelen op hun niveau. Ik spreek ze spelenderwijs aan op hun taal-/rekenvaardigheid en probeer ze te prikkelen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Hierbij niet uit het oog verliezend dat juist een kind met een ontwikkelingsvoorsprong een nieuwe ‘moeilijke’ opdracht als heel lastig kan ervaren. Juist voor hen ligt de drempel om nieuwe uitdagingen aan te gaan hoger. En dáár ligt dan míjn uitdaging! Door ervoor te waken dat een kind met een open blik uitdagingen blijft durven aangaan, door de te nemen stappen klein genoeg te houden. En door uitdagingen sámen aan te gaan, met mij maar liever nog met een van hun peuterpeers.