De Slimme Peuter Club

De Slimme Peuter Club is medio mei 2018 gestart en breidt in februari 2024 uit met een tweede groep. Wekelijks komen we samen op woensdag- en donderdagmorgen samen met een vaste club van maximaal vijf peuters met een (vermoedelijke) ontwikkelingsvoorsprong in de leeftijd van ca. 2,5 tot 4 jaar oud.

Elke week wordt een nieuw onderwerp behandeld, spelen we spelletjes, leren de kinderen samenwerken en samen spelen en ervaren ze de interactie met ontwikkelingsgelijken.

Op de Facebook-  en Instagram pagina’s van de Slimme Peuter Club kun je onze activiteiten volgen.

Wil je weten of de Slimme Peuter Club passend zal zijn voor jullie peuter, bel/mail/app voor een persoonlijke afspraak. 

Waarom die slimme peuters?

Tijdens mijn jaren werken als gastouder, heb ik met regelmaat kinderen in mijn opvang mogen verwelkomen met een duidelijke ontwikkelingsvoorsprong. Een doelgroep die zich onderscheid van de ‘gemiddelde’ peuter (voor zover er over een gemiddelde peuter te spreken valt) in een snellere ontwikkeling op meerdere ontwikkelingsgebieden. Zo zijn er kinderen die zeer taalvaardig zijn, ze maken al jong woordgrapjes en hebben een grote passieve en actieve woordenschat. Ze kunnen al jong bezig zijn met enorme levensvragen: “Waarom is er zijn mensen niet zuiniger op de wereld?” of “Wat gebeurt er als je dood gaat?”.  Er zijn kinderen met een enorm goed geheugen en een fantastisch richtingsgevoel.  Of kinderen die zeer geconcentreerd bezig kunnen zijn met onderwerpen waar zij in geïnteresseerd zijn (vaak onderwerpen die je bij oudere kinderen zou verwachten zoals dino’s, treinen, archeologie, geschiedenis) en die alle kanten op lijken te vliegen als hun interesse niet is gewekt.

Belangrijk is te onthouden dat jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong ook geregeld een zeer asynchrone ontwikkeling vertonen. Ze kunnen zeer vlot zijn in hun denken, taal en fijne motoriek en het daarnaast heerlijk vinden bij een van de ouders op schoot te kruipen als ze op Oma’s verjaardag zijn. Of hebben erg veel behoefte aan de nabijheid van hun favoriete knuffel en zijn ontroostbaar als deze thuis is blijven liggen. Ook kan het zijn dat ze de emoties van een ander uitstekend kunnen benoemen en zich geen raad weten als ze zelf erg verdrietig of boos zijn. 

Helaas zijn dit ook vaak de kinderen met een enorm aanpassingsvermogen die zich geregeld vrij snel na binnenkomst op de basisschool of zelfs al de peuterspeelzaal niet meer laten zien. Of de kinderen die juist erg druk gedrag laten zien, misschien wel omdat ze de verbinding met hun omgeving kwijt zijn.

Als iedereen anders is, is het heel lastig toch jezelf te blijven.

Juist hierom is het zo belangrijk dat slimme peuters als zodanig herkend worden door hun ouders, grootouders, de gastouder en pedagogisch medewerkers op de opvang en de peuterspeelzaal. Om écht gezien te worden en te mogen blijven zijn, wie je werkelijk bent.