Tarieven

Voor de Dreumes- en Peuterclubs heb ik ervoor gekozen als gastouder samen te werken met Kim de Boer van Gastouderbureau Maki vanwege haar affiniteit met ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid. Gastouderbureau Maki hanteert bureaukosten van €19,95 per maand.

Deze bureaukosten komen bovenop het tarief van € 12,50 per kind per uur van de Slimme Peuter Club. Op woensdag en donderdag kan jullie peuter van 9.00 tot 12.00 uur komen spelen en ontdekken. De kosten voor deze clubochtenden bedragen € 37,50 per ochtend, dit is inclusief fruit en materialen en exclusief bureaukosten. Blijft jullie peuter een verlengde Clubochtend tot 14.00 uur, bedragen de kosten € 62,50 per ochtend inclusief fruit, lunch en materialen en exclusief bureaukosten.

Aangezien ik de Slimme Peuter Club en Snelle Dreumes Club aanbied als gastouder én zodoende samenwerk met Gastouderbureau Maki, is het voor ouders mogelijk kinderopvangtoeslag (een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang) aan te vragen.

Kinderopvangtoeslag in 2024*

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2024 voor gastouderopvang is vastgesteld op € 7,53. De hoogte van de te ontvangen kinderopvangtoeslag hangt af van het inkomen van de ouder(s). Daarnaast hangt de kinderopvangtoeslag af van het aantal maanden waarin de ouder of partner betaald werk deed. Daarbij gaat de overheid uit van het aantal gewerkte maanden van de minst werkende ouder. Per kalendermaand waarin de ouder of partner heeft gewerkt krijgt een ouder voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag. het maximale aantal uur per jaar is 2.760 uur. Dit is 12 maanden keer 230 uur kinderopvangtoeslag.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2024

* Deze informatie is afkomstig van de website van de Rijksoverheid.