Opleidingen

Ik ben sinds december 2021 gecertificeerd Atelierpedagoog. Tijdens het lezen van het boek ‘Begrijpen met je handen’ van Sabine Plamper en Annet Weterings werd ik door deze werkwijze en heb ik in februari 2019 de 2daagse cursus van Atelier in een Koffer gevolgd.

Ik ben sinds september 2022 gecertificeerd Expert Ontwikkelingsvoorsprong.

Sinds 1 januari 2011 moeten gastouders in het bezit zijn van een wettelijk diploma om geregistreerd te mogen worden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Zonder deze registratie hebben vraagouders geen recht op kinderopvangtoeslag. Dit register is openbaar. In mei 2010 heb ik mijn MBO opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 behaald, voor het kinder-EHBO diploma volg ik jaarlijks een herhalingstraining. Maartje, Jeroen, Fred en ik zijn alle vier in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), deze staan geregistreerd in het Persoonsregister. Gastouderbureau komt jaarlijks een Risico Inventarisatie (RI) afnemen. Dit houdt in dat de speelomgeving wordt gecontroleerd op veiligheid. Tevens komt de GGD steekproefsgewijs de veiligheid van mijn werkplek en mijn pedagogische kwaliteiten controleren, de laatste keer in juni 2023.