Opleiding voor gastouders

Sinds 1 januari 2011 moeten gastouders in het bezit zijn van een wettelijk diploma om geregistreerd te mogen worden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Zonder deze registratie hebben vraagouders geen recht op kinderopvangtoeslag. Dit register is openbaar.

In mei 2010 heb ik mijn MBO opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 behaald, voor het kinder-EHBO diploma volg ik jaarlijks een herhalingstraining. Maartje, Jeroen, Fred en ik hebben alle vier een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) afgegeven bij de samenwerkende gastouderbureau’s, tevens staan we geregistreerd in het Persoonsregister. Elk gastouderbureau komt jaarlijks een Risico Inventarisatie (RI) afnemen. Dit houdt in dat onze woning en met name de speel- en slaapomgeving van de gastkinderen wordt gecontroleerd op veiligheid. Tevens komt de GGD steekproefsgewijs de veiligheid van mijn werkplek en mijn pedagogische kwaliteiten controleren, de laatste keer in mei 2018.