Evaluaties

Goede communicatie met en het vertrouwen van mijn vraagouders vind ik erg belangrijk. Zelf hebben wij ook mogen ervaren hoe belangrijk het is een goede (vertrouwens)band te hebben met de gastouder (en mede-opvoeder) van onze kinderen. Daarom vind ik het fijn tijdens bij het brengen en halen van de oppaskinderen een moment te hebben even te kunnen bijpraten. “Hoe gaat het met het kind(je)?” “Hoe is de dag verlopen?” “Wat hebben we voor speciaals gedaan?” Allemaal vragen die de revue kunnen passeren tijdens het aantrekken van de schoenen en de jassen. Dit maakt dat de dag voor de kinderen bij BijLein rustig eindigt.

Vooral bij de jonge kinderen (zeker van 0 tot 2 jaar) maak ik gebruik van een heen- en weerschriftje. Hierin komt een beschrijving van de dag te staan, maar ook speciale momenten en te leuke opmerkingen. Een leuke herinnering aan de eerste jaren bij Gastouder BijLein.

Voor de ‘officiële’ jaarlijkse evaluaties met de verschillende gastouderbureaus heeft elk bureau een andere handelswijze. De bemiddelingsmedewerker van Hét gastouderbureau van Kinderopvang Zonnekinderen komt, samen met (een van) de ouder(s), langs om de opvang en ontwikkeling van het gastkind te bespreken. Bij de andere bureaus krijgen de ouders een evaluatieformulier toegezonden en komt een bemiddelingsmedewerker bij mij om de opvang te bespreken.