Documenten

In de vernieuwde huisregels vinden jullie de geldende afspraken bij ziekte, vakanties en vrije dagen. Daarnaast vind je hierin o.a. informatie over het maken van foto’s en gebruik van Social Media en de kosten van de opvang met de bijkomende bureaukosten.

Mijn vakanties, vrije dagen en studiedagen staan in principe vast voor heel 2024.

Het kán voorkomen dat ik onverwachts een extra vrije dag moet nemen (bv voor een uitvaart). In dat geval zal de Slimme Peuter Club of en Atelier helaas komen te vervallen.

Op 26 juni 2023 heb ik weer een onaangekondigde controle gehad van de GGD. Het resultaat van dit bezoek staat beschreven in het Definitief Inspectierapport van de GGD.