Documenten

In de vernieuwde huisregels vinden jullie de geldende afspraken bij ziekte, vakanties en vrije dagen. Daarnaast vind je hierin o.a. informatie over het maken van foto’s en gebruik van Social Media en de kosten van de opvang met de bijkomende bureaukosten.

Mijn vakanties, vrije dagen en studiedagen staan in principe vast voor heel 2019.

Het kán voorkomen dat ik onverwachts een extra vrije dag moet nemen (bv voor een uitvaart of een studiedag). Het is in het verleden meestal mogelijk gebleken één van mijn collega-gastouders in te schakelen, mocht je zelf geen noodopvang achter de hand hebben.

Afgelopen 7 mei 2018 heb ik een onaangekondigde controle gehad van de GGD. Het resultaat van dit bezoek staat beschreven in het Definitief inspectierapport van de GGD. Op de laatste pagina vind je mijn Zienswijze op het bezoek en mijn opvang.